Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

V

  BELEDİYELER                       I Ç I N D E K I L E R
                                                 Sayfa
     Devlet yapılarının proje sorumları       y. Müh. Sadettin Tuğrul CEMALİGİL 145
     îmar plânı konusuna genel bakış        Y. Müh. Ahmet MENDERES  . . . . 145

     Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu sis­
     temi                        Sadık ARTUKMAÇ            153

     isveç'te konut probleminin çözümü yolunda çalış­
     malar    . ;             • .  Dr. Ahmet DEMİR           158

     Fransa'da belediye bütçesi (tercüme) . . . .  Mustaia  ARIKAN            161
     Japonya'da imar işleri ve arazi mülkiyeti problem­
     leri üzerine notlar               A' Hilmi NALÇACI           164
     Levha ve ilân mevzuatı             MuzaHer AKALIN            165

     Fotoğrafla belediyeler              Vehbi ÇÖKER            , 167
     Belediyecilerimizin sorularına cevaplar     Muzaffer AKALIN           171
     Türlü yönleriyle Ayaş  . . . . .       Dr. Cevat GERAY           186

     Ayın olayları                   •                   188

    YIL:  22       TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   246
   1   2   3   4   5   6