Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YEL:  22                                EKİM  1966 — SAYI: 252

                           İLLER                 Abone:
          Sahibi:                               Senelik: 24 TX.
       Türk  Belediyecilik            ve               6 aylık: 12 T i .
          Derneği           BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                            yıllığı (40) T I ^
       Tenişehir Sakarya Cad.        DERGİSİ              îlân ücretleri idare
          No: 34/3                              île kararlaştırılır.
        Telefon 17 69 45      Yazı tşlerini Hilen tdare Eden        Neşrolunmayan
          Ankara             ismet SEZGİN           yazılar geri verilmea


            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin
         görüglerini aksettirmeyebiUr. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.
   1   2   3   4   5   6   7