Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

EKİM    >66  1^
  İLLER V


       E L E D İ Y E L E R

                                          derg'is^'ı
                      t Ç l N D E K l L E B
                                                Sayfa

     Doğudaki son Depremin  yerleşim ve yapım so­
     runları                    .   Y. Müh. Mi S. T. CEMALİGÎL   . . 433

     istanbul'un su dâvası hallediliyor . . . . . Y. Elekt. Mü. H. Halet IŞIKPINAR  437
     Belediye gelirleri reformunda  bir örnek . : .  Dr. Nuri TORTOP          US

     Turizmde mânevi  hazırlık  . . . . . . .   Selâhattin ÇORUH           U6
     Son sayımdaki görünüş               Doç. Dr. Ruşen Y. KELEŞ . . . 451
     İmâr plânlarının tatbikinde Danıştaym muhte­
     lif görümleri . . . .  . . . . . .  . .  İlhan ÇELÎKKAYA           454
     Fransa'da Belediye memurlanyım   statüsü ve
     eğitimleri                     Fethi AYTAÇ   . . .       457
     Fotoğrafla Belediyeler               Nurten SÎPAHİOĞLU          460

     Toplum kalkınrrmsı çalışmalarında karşılaşılan
     problemler                     Nabi DÎNCER             462
     Belediyelerimizin sorularına cevaplar . . . . . Muzaffer AKALIN           465

     Ayın olayları                   O          . . . . . .   478
    YIL:  22       TÜRK   BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   252
   1   2   3   4   5   6