Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

1962 yılı fiatları ile 1700 direkli bir alçak ile direkler tornalanarak istenilen düzgünlükte
   ve orta gerilim şebekesindeki durum ise aşağı­ ağaç direk imâl edilebilecektir.
   da verilmiştir :
                               PTT. nin ağaç direklerini kazanda basınç
                             metodu ile ilâçlanması ve dikili direklerin de
                     Şebekenin
                             Cobra tuzu ile ilâçlanmasmdan sonra Etibank'-
   Direk cinsi   Direklerin bedeli toplam bedeli
                             ta köy elektriklendirilmesinde kullandığı direk­
   Demir       1.462.452 T L .  3.117.837 T L .  leri Cobra tuzu ile ilâçlanmaya başlamıştır.
   Ağaç        668.992 »  2.324.337 »     İller Bankasının Bolu ağaç direk deposun­
   Santrifüj beton 1.515.533 »  3.170.918 »
                             dan isteyen belediyelere ilâçlı ağaç direk veril­
                             mesi mümkün olduğu gibi şebekede dikili direk­
      Ağaç direklerin daha ucuz olduğunu bu   leri ile mahallî orman işletmelerinden temin edi­
   ucuzluğun şebeke maliyetinde demir direklere  len ilâçlanmamış direklerin ilâçlanması için l­
                                                   i
   nazaran % 25,4 beton direklere nazaran % 26,7
   olduğunu görürüz.                 ler Bankasının ağaç direk emprenye ekibinden
                             faydalanabilirler. Bu ekip belediyelerin isteği
      Ağaç direklerin önemli bir mahsuru direk­ üzerine kasabalara giderek bedeli mukabili ye­
   lerin tam konik olmamasıdır. Hâlen Bolu emp­ ni ve dikili ağaç direkleri enjekte metodu ile
   renye fabrikasına getirilmiş olan torna tezgâhı emprenye etmektedir.
                                                   51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10