Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü: 21                                MAYIS  1965 — SAYI: 235


                            İLLER
          SahiU:                                  Abooe:
       Türk  Belediyecilik            ve               Senelik: 24 TJL.
                                             6
                                                 12
                                              ayhk :
                                                  T I ^
          Derneği           BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
       Yenişehir Sakarya Cad.                         . yıUığı (40) T.L.
                                              ücretleri
                                                  idare
          No: 34/3            DERGİSİ              İlân kararlaştırılır.
                                             ile
         Telefon 17 69 45                            Neşrolunmayan
           Ankara         Yan İşlerini Fiilen İdare Eden     yazılar geri verilmez
                          Vehbi ÇOKEE
         Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Demeğinin görüşle­
         rini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.
                                                    I
   1   2   3   4   5   6   7