Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü: 21                              HAZİRAN  1965 — SAYI  : 236


                            İLLER
           Sahibi:                                 Abone:
        Türk  Belediyecilik            ve               Senelik : 24 TX.
                                              6
                                              ayhk :
                                                 12 TX.
           Derneği           BELEDİYELER              Yabana memleketlere
        Yenişehir Sakarya-Cad.                          yılhğı (40) TJL.
                                               ücretleri
                                                  idare
           No: 34/3            DERGİSİ              Tlfin kararlaştırılır.
                                             ile
         Telefon 17 69 45                            Neşrolunmayan
           Ankara         Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden    yazılar geri verilmez
                           Vehbi ÇOKEB
          Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin görüşle­
          rini aksettirmeyebUir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.
   1   2   3   4   5   6   7