Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü : 20                              HAZİRAN   1964, SAYI : 224

                           İLLER
                                              Aixne:
                             ve              Senelik : 24 TX..
       Türk ^lediyedSk                             6 aylık : 12 T i .
          Demeği            BELEDİYELER             Yabancı memleketlere
                                                 T J *
                                               (40)
                                            yıUığı
       IHua Meydanı Koç Han                         îl&a ücretleri İdare
        Kat: 3, DaJre: 4         DERGİSİ              Ue kararlaştırılır.
          Ankara                                Neşrolunmayan
         T d : 1130 06      Yasa işlerini Fiilen tdare Eden    yazılar gâri verllmes.
                          Vehbi ÇÖKER                       DERGİNİN  YAZI KURULU
                        Prof. Fehmi  YATUZ
                        Dr. Bufen T. KELEŞ
                          Vehbi ÇOEEB


            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin gö­
            rüşlerini aksetlirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine
                            aittir.                       C O N T E N T S

                                                   Pago


       Agenda and the programme of fhe 7th Congress •                  357
       The conquest of Istanbul            Şükrü SARAÇOĞLU           358
       Abouf fhe Mayors                 Hulki ALÎSBAH            361
       Leadership in the process of social change  Nabi DİNÇER             363
       Private Enterprise in tke experience of Commun-
       ify Development in Italy (translation)     Y. G.                368
       Decrease in the amount of water in our dams and
       the necessity lor establishing nev/ power stations Hasan Halet IŞIKPINAR    371
       On Mr. Ninsbach's conference on fourism    Selâhattin ÇORUH           377
       Programmes of Regional Deve/opmenf in France
                        ffransfafionJ  Tanju POLATKAN            383
       Answers fo ffie quesfions asJced by the municipal­
       ities                       Muzaiier AKALIN           386
       The stury visit of fwo German experts    Kemal ARIBURNU            409
       rfie Charfer of fhe Turkish Municipal Association •                411
       Recent publications                Dr. Ruşen Y. KELEŞ         413
       Evenfs of the Month               •                   415
   1   2   3   4   5   6   7