Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

BELEDİYELER

                                        dergisi

                           M E S L E K DERG
                                     mâ
                      İ Ç İ N D E K İ L E R


         J                                       Sayfa

    Başbakan Yarıdn^fcısı Ekrem AHcan'i7i lUıdyo ko-
    nupnası                                          Î69
    Dünya açUkkt mücâdele kampanyası ve Türkiye ... Dr* Mecdi EMİROÖLÜ .      175
    Şehirlere yapılan göç hareketinin Şiddetini hafif­
    letme çaresi olarak toplum kalkınması     Nahi DİNÇER              179
    Belediyelerimize yeni hir imkân          Zekâi BAYER            181
    Yurdumuzu  hölge lölge elektrikleme, imkânları ... 7/«,sY/?( Ralct IŞIKPINAR   186
    Yeni' Tıp Fakülteleri nerelerde ve nasıl açılmalıdır Prof. Dr. Zafer PAYKOÇ   195
    Kalkınma plâmmn 1963 uygulama pwgraminda şe­                     \
    hir ve hölge plâncılığı ile ilgili mesejeler Dr. RiL^en Y. KELEŞ .       '197
    îmur programlan ve belediyelerimiz       Dr Cevat GERAY            202
    Yunan turizminin problemleri      (Çev.)  Birgen KELEŞ   x          206
    Milletlerarası Mahallî İdareler Tüzüğü ... (Çev.) R. Y. K             210
    Milletlerarası Mahalli İdareler Birliği Tüzüğünün^
    bâzı maddelerinde teklif edilen çleğişiklikler hak- .
    kında genel gerekçe          (Çev.)  R. Y. K               21i
    Belediyelerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer  AKALİN           21S
    Yeni yayınlar  •                Ahmet  DEMİR             228
    Ayın olayları                   •                   230

    J
   YIL:  19     TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ         SAYI:   210
   1   2   3   4   5   6