Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl : 20                               KASIM  1963, SAYI : 217


                            İLLER
           Sahibi:
        Türk BelediyedBk              ve              S e n ^ : : 24 TX,.
                                                 12 TX..
                                              aylık
                                             6
           Derneği           BELEDİYELER             Taibancı metoıleketlere
                                             yıllığı
                                                (40)
                                                  TJU
        Ulus Meydanı Koç Han         DERGİSİ              Hân ücretleri idare
         Kat: 3, Daire: 4                          jle kararlaştırılır.
           Ankara            » .  •                Neşrolunmayan
          Tel: U 3 0 06      Yazı İşlerini Flüen idare Eden    yazılar gâri verUmeız.
                           Vehbi ÇOfiEB
                        DERGİNİN  YAZI  KURULU
                          Prof. Fehmi YAVUZ
                         Dr. Busen T. KELEŞ
                           Vehii  ÇÖKER                        C  O N  T,      a  ^
                                 N  T
                                                    Page

        Atatürk, Ankara and Begional Planning     Prof. Fehmi YAVUZ          529

        Prohlems concerning Municipal Elections     Muzaffer AKALIN            534
        Flat ownership and lajid policiy        Dr. Cevat GERAY           537

        A New and Important Development in our Land
        Policy                       Dr. Ru§en Y. KELEŞ         539,

        Social Tourism                  Selâhattin ÇORUH        .'   543

        Haighways and our Cities            Dr. Mecdi EMİROĞLU  •        549

        An Overall view of Municipal Organization and
        Functions _                    Emin OZEB               555

        Answers to t}),e Questions asked hy our Municipal­
        ities                       Muzaffer AKALIN            560

        Events of the Month               •           '.       573
   1   2   3   4   5   6   7