Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

L L E R                  V

                           i

                                                   \   X
                                                   iSi


                      İ Ç İ N D E K İ L E R


                                                Sayfa

    Atatürk - Ankara ve lölge plâncıhğı      Prof. Fehmi YAVUZ        •  529 i


    Belediye seçimleri ile ilgili meseleler    Muzaffer AKALIN          ^ 5M

    Kat mülkiyeti ve arsa siyaseti         Dr. Cevat GERAT           537
    Arsa politikamız bakımından yeni ve önemli bir
    adım       >                 Dr. Ruşen Y. KELEŞ         539

    Sosyal Turizm                   Selâhattin ÇffRÜH           543

    Kara yolları ve şehirlerimiz          Dr. Mecdi EMİROĞLü          549

    Belediye teşkilatı ve görevlerine toplu bir'bakış ... " Emin ÖZER ^       555


    Belediyecilerimizin .•sorularına cevaplar    Muzaffer AKALIN            560

    Ayın olayları                   *                   573
   Y I L : 20     TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ         S A Y I : 217
   1   2   3   4   5   6