Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

V E                ŞUBAT     IM2


     E L E D i Y E L E R


                  AYLIK tutu   VE MESLEK DERGİSİ   4. DÖNEM BELEDİYE   ELEKTRİK USTALARI KURS     MEZUNLARI   İMAR VE İSKAN   BAKANI  SA'
      YIN MUHİTTİN  GÜVEN,  İLLER  BANKASI  GENEL MÜDÜRÜ    VE DAVETLİLER    İLE

   YIU:  19      TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ         SAYI:   196
   1   2   3   4   5   6