Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl: 1$                                        Ekim  1962, Sayı : 2(


   I -   Sahibi:              İ L L E R                W    Abone-:

    Türk  Beleiiiiecilik t            VE                 ^  -Senelik : : 24 T.L .
                                                6
                                                 ayük
                                              I
                                                    12 T.L.
   f    Demeçi     i;                              * Yabancı memleketlere
                                                    (40)
                                                yıllığı
                                                      T.L.
   , u'ius lleydam Koç Han/iı  BELEDİYELER                      Hân ücretleri idare
   I  Kat: 3, Daire: 4 |                                İle kararlaştırılu-.
   ^     Ankara     ^            DERGİSİ                 ' Ne.şrolunmayan
   I   Tel I 1130.06 - ^      Yari İşlerini Fiilen İdare Eden       yazılar geri verilmez.
               I           Vehbi  ÇÖKER
                       DERGİNİN   YA^T  KURULU

                         Prof. Fehmi  YAVUZ
                         'D-r. E üşen 7. KELEŞ '
                           Vehbi  ÇÖKER
                     '   C O N T E N T S                                                      Pag»    Regional differences in Turkey             Dr. Rttşen Y. KELEŞ           453

    Traffic Accidents in Turkey               Dr. Cevaf GERAY             459

    Increase in water consumption in cities necessita-
    ed hy industrialization                 Ahmet  DEMÎR               464

    Totirism in Turkey                    Raymond  BRI8ACH             466

    Frnfessianal and. technical edttcafion for Tonrixm  Selâhattin ÇORUH             469 '
   Activities concerning national parks in Turkey ...  il/. Zekâi BAYER             47,2

    National Parks                      *                      476
    Ansivers to the questions of the Municipalities ... Muzaffer AKALIN   ^   ^.      480

    Recent Publications                    Dr. Oevat GERAY   ve Dr. Ruşen Y.
                                 KELEŞ               f.    493
    Events of the Month                   *                     497
   1   2   3   4   5   6   7