Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yû : 13                               Kasnn 1958, Sayı : 157


                         İLLER
         Sahibi :                               Abone :
      Türk Belediyecilik            ve              Senelik : : 24 T.L.
                                          6
                                           Aylık
                                               T.L.
                                              12
         Demeği                              Yabancı memleketlere
                    BELEDİYELER                 yıllığı (40) T.L.
      Ulus Meydanı Koç Han
       Kat : 3, Daire : 4                        Hân ücretleri İdare
         Ankara            D E R G İ S İ            ile kararlaştırılır.
                                            Neşrolunmayan
        Tel : 13006      Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden    yazılar geri verilmez.
                         Vehbi ÇÖKER


          .             İ ç i n d e k i l e r


                                               Sahlfe NA.


        Türkiye'de Belediyeler ve karşılaştığı yeni problem Hasan Befik Ertuğ   O»

        Kadastro İşlerimiz                  Sadık Artukmaç       441


        Kiralar                        Hablb Edip Törehan     447


        Bir seyahatten notlar (4)             Muzaffer Akalın       448

        Fetihten bu yana İstanbul'un geçirdiği yangm felâketleri Niyazi tspartab  450

        Belediye lehine biten d&valarm avukat ücretleri M. A.            452


        Fotoğrafla belediyeler                Vehbi Çöker         455


        Belediyelerimizin sorularına cevaplar        Muzaffer Akahn       458

        Belediyelerimizi ilgilendiren Devlet Şûrası kararlan              478

        Aym olayları                                   475
                                                    V
   1   2   3   4   5   6   7