Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

KASIM    195
  B E L E D i T E L E R

                                        derg'is^ı

                  AYUK  İLtM VE MESLEK   DERtGlSt

                 İstanbul  : Dolmabahçe     Sarayı
       YıL                T Ü R K                  SAYI
        13          BELEDIYECILIK       DERNEĞI            157
   1   2   3   4   5   6