Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd : 13                              Haziran 1958, Sayı : 152          SahlU:             İ L L E R                Aboae;
       Türk Belediyecilik                           Senelik : : 24 T.L,.
                                             Aylık
                                                 12 T.L.
                                            6
          Demeği                ve              Tabancı memleketlere
       Ulus Meydanı Koc Han    BELEDİYELER                 yıllığı (40) TX.
        Kat : S. Daire : 4                        H&n Ücretleri İdare
          Ankara             DERGİSİ               ile kararlaştırılır.
                                             Ncaroluımuuraa
         TcL : 13006      Yazt İşlerini Fiüen İdare Eden     yanlar s«rl TwrilUMS.
                          Vehbi ÇOKEB                         İ ç i n d e k i l e r                                                 SahUe No.         tmar ve îskân Vekâleti             Sadık Artukmaç        331

         Et tstilUfildnin Nizamlanması          M. A.             235

                                    I
         Turizm ve Propaganda (VHI)           SaUUıattin Çoruh       237

         Bell Ku-ılan Şehir : Çankın          Nurettin Ok         239
         Muayyen ve Muvakkat MüddetU Hizmetlerde Çalıştırılacak
         Personel Talimatnamesi              M. A.             241

         Bir Dernek Kurulurken              Necdet öge          243


         Emet Belediye Reisinin Raporu          Mustafa GürelU        245

         Belediyecilerimizin Sorularına Cevaplar     Muzaffer Akalm       . 248

         Aym Olayları                                  268
   1   2   3   4   5   6   7