Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

V

      E L E                                L E R
                  AYLIK  HİM  VE MESLEK   DEBOlSİ


 12-18 Haziran 1957 tarihinde La'haye'de toplanmış olan 13 cü Milletlerarası Şehh-ler ve MahaUi İdare­
            ler Kongresinm Umumi Heyet toplantısmdan bir görünüş

      ^"L                T Ü K K                 SAYI
      12         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ            L4r
   1   2   3   4   5   6