Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

L L E R v E                                    "van

     ELEDİYELER

                                       dergisi
                  AYUK  İLtM VE MESLEK   DEBGtSİ

               r
     1956 yılı sonlarında yurd hizmetine giren Batman Petrol Rafineri tesisleri. Bu eser memle­
             ketimizin en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamaktedır
                               i„    fr*^"/
       YIL                T Ü R K                 SAYİ

        12         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ           135
   1   2   3   4   5   6