Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

tstanbtıl Belediye Sarayının İnşaatı ynkardaki resimde görüldüğü üzere süratle ilerlemektedir. Yedi blok
      i
  halinde ı ^ edilmekte olan Belediye Sarayı evlenme ve düğün salonları ile garajlar ve büroları ihtiva
                         edecektir.
                            (Ba Dergide, Belediye Sarayına alt bir yazı bolacakunız.) ,
       YIL                T Ü R K                  SAYI
        13         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ            145
   1   2   3   4   5   6