Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

m    m                                        ı>.*.»f.v.5î':

            İM

     Erzurum     ;)eker   raDrıkasının      açı ışında     muazzam


      Dİr kalabalığa     hitabeden     Sayın   Menderes      dedi   ki:


    «Memleketimizi               En   Büyük       İstikballer    Bekliyor.. Hepimiz Müreffeh                     Olacağız»
           Şeker fabrikasının açılışı esnasnıda Sayın Reisicumhurumuz Celâl Bayar
                       kordelâyı kesiyorlar
     Başvekil Adnan Menderes Erzurum Şeker   hit kanlariyle yuğrulmuş olan bu kudsî beldede
   Fabrikasının açılış töreninde büyük tezahürler kahraman Erzurumlular huzurunda bulunmak­
   arasında yaptığı konuşmaya;  Reisicumhuru­   tan ve hele böyle mutlu bir günü Erzurumlular­
   muzla beraber tekrar Erzurum'da asırlarca şe­ la beraber yaşamaktan duyduğu büyük bahti-

                                                 703
   1   2   3   4   5   6   7   8