Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

AĞUSTOS      1956
 İLLER V


 B E L E I                       Y E L E R                  AYLIK  tLÎM VE  MESLEK  DEROtSİ

                        T»
                     imi


                       İt
                        r
                  T

  SARIYAE  BARAJI  : Bu resim; Cumhuriyet Hükümetimizin feyizli başarılarmdan biri olan ve inşaatı
  pek yakmda  sona ererek hizmete girecek bulunan Sanyar Hidro Elektrik Santrah Barajmm Ağus­
                tos 1956 sonundaki vaziyetini göstermektedir.

       YIL                T Ü R K                 SAYI

        11         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ            130
   1   2   3   4   5   6