Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER                      V





  BELEDİYELER





                                        d e r g i      s  ı
                 AYLIK  tÜM  VE MESLEK   DEBOtSİ












                     . 1k AA











 •t



              m'






















         27/6/1955 tarihinde memlelietimizi resmen ziyaret etmiş bulunan Dost ve Müttefik
         Irak'm genç ve güzide Kralı Majeste Faysal n, Saym Reisicumhurumuz Celâl Bayat'la
                   birlikte Ankara Garından ayrılırlarken








      YıL                 T Ü R K                 SAYı
       10         BELEDIYECILIK       DERNEĞI            117
   1   2   3   4   5   6