Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER                      V E             IBEB

  B E L E D İ Y E L E R
               'A

       3/6/1955 tarihinde hizmete açılmış olan ikinci Elmah bendinin umumi görünüşü
      YıL                 T Ü R K                 SAYI
      10         BELEDIYECILIK       DERNEĞI            116
   1   2   3   4   5   6