Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd : 10                            Ağustos — lOoS/'iijjlix"


          Sahibi :           İ L L E R                Abone :
        Türk Bcîcdiyeciiili                          Senelik : 24 T.L.
          Derneği               ve              6 AyUk : 12 T.L.
                                           Yabancı memleketlere
       Ulus Meydanı Koç Han    B E L E D İ Y E L E R            yımgı (40) T.L..
        Kat : 3, Daire : 4                        ilân ücretleri idare
           Ankara            D E R G I S I            ile kararlaştırılır.
                                             Ne«rolumnayan
          Telf: 13006      Yazı İşlerini Fiilen idare Eden :   razılar ıceri verilmez.
                          Vehbi ÇOKEB

     r                   i ç i n d e k i l e r         100 üncü yıl                   Prof. Süheyp DEBBİL
         Belediye Yasaklan                  M. A.

         îstanbul'ım Sağlık İğleri             Zühtü ÇUBUKÇUOÖLU
         Türk Belediyeciliğine Hizmet Edenler       Enver Behnan ŞAPOI.TO
         Volt, Amper, Ohm, Elektrik Birimlerinin Dayandığı Esaslar Niyazi TETİK
         Hilton Otelinin Açılışı Münasebetiyle      Türkân TÜRKEB
         Tel Kesiklikleri Nasıl Tayin EdiUr       Polat ÖZl
         Alidağmadeni Belediyesi Çalışmaları        Necati EBDOGAN

         Eski ve Yeni Ankara'ya Dair Hatıralar     Hikmet TÜRKEB
         Belediyelerimizin Sorularma Cevaplar       Muzaffer AKALIN
         Belediyelerimizi İlgilendiren Kanun ve Kararlar
         Belediyelerimizi İlgilendiren Devlet Şûrası Kararları
         Dünya Belediyecilerinden Haberler
         Aym Olayları
      V.                         „       „              ^
   1   2   3   4   5   6   7