Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER                       V E                                         d e r        s^ı


                                     •
                 A Y L K İLİM V E MESLEK  DERGİSİ
           Büyük kurtarıcı, dâhi Gazi Mustafa Keınâl (Atatürk) İzmir'in düşmandan
                       istirdadı sıralarmda
      YIL                 T Ü R K                 SAYI
       9         BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ            107
   1   2   3   4   5   6