Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İ L L E R V E

                                        d e r g i      s^ı


                  AYLIK  ILIM VE MESLEK   DERGİSİ        istanbul'un 500 üncü fetih yıl dönümü münasebetile tertib olunan şenliklere
                     iştirak eden Mehter takunı
    (    YIL               T Ü R K   DERNEĞİ I         SAYİ    m
                                        '
                                             93
         8 1 BELEDİYECİLİK
                                                 II
   1   2   3   4   5   6