Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

iLLfeM V                                    HAZİRAN     : 1953
                    AYLIK  n İ M V E MESLEK  DERGİSİ              s I

           19 Mayıs Gençlik ve Spor gösterilerinde Reisicumhurumuz Sayın Celâl
           Bayar ve memleketimizde misafir bulunan Amerika Birleşik Devletleri
           Hariciye Vekili Foster Dulles ile birlikte gösterileri takip ederlerken..
          YIL               T Ü R K  DERNEĞİ I         SAYİ

      [     8 1 BELEDİYECİLİK                          92
                                                       •
   1   2   3   4   5   6