Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER                       V E            azıran   1952              m
                       Antalyamızdan bir görünüş

              Bu Sayıda :

              Belediyelerimizi ilgilendiren Kanunlarla Danıştay kararlarını ve Prof.
            Süheyp Derbil, İsmail Hakkı Ülkmen, Muzaffer Akalın, Muhittin Kulin,
            Fazıl İlgen, Selâhattin Çoruh, Ekrem Amaç, Gazanfer Sönmez, M. Turhan
            Bayezit, Muzaffer Çermen, Celâl Değer, A l i Enver Toksoy ve Hikmet Tür-
            ker'in çeşitli mevzulardaki makalelerini okuyacaksmız.
           SAYI:              T Ü R K                  YIL:

             80      BELEDİYECİLİK         DERNEĞİ           7
   1   2   3   4   5   6