Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

L
   • i b E R                     V E               ^SP^^   BELEDİYELER


                                          I       s   V


                       Tarih Hazinesi Pamukkale

                       İ Ç İ N D E K İ L E R
        Denet ve Vesayet              Denizli Mektupları
                  Prof. Süheyp Derbil                 Edip Yılmaz
        Fransada Mahallî İdare vergi ve Resimleri Türkiyede Modem Muhaberat, Dosya ve
                    1. Hakkı Ülkmen  Arşiv Sistemleri       Asım Eren
                               İstanbulda Temizlik İşleri Teşkilâtı
        Belediye Mallarmnı Satış Bedelleri
        ve ortaklık payı      Fazıl İlgen  Nasıl Çalışıyor ?    Hikmet Türker
                                             Refet
                                        Roma
                                                Artunar
        Trafik Emniyeti               Londra - Paris - Belediyelere Tevzi Etmekte
                                 Bankasının
                               İller
                    Nizamettin Özbek
                               Olduğu Su Sayaçları
        Cumhuriyet Rejiminin vergilerimizdeki.   Belediyelerimizi İigilendken Danıştay
        reformu           Ekrem Amaç   Kararları
        Seyahat Notları               Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
                    Gazanfer Sönmez   İstanbul Mektupları
        Tüzük Tadilâtma doğru     İ. H. Ü. Ayın Olayları

           SAYI              T Ü R K                  YIL
            84      BELEDİYECİLİK         DERNEĞİ           8
   1   2   3   4   5   6