Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Her malın daima en iyisi vardır. Ampul v© flüore-
                                sûnt hususunda G - E başta gelir. Yarım
                                asırlık devamlı tecrübe ve araştırmalar
                                General - Electric ampul ve flüoresant lâmba-
                                  larına her yerde emsalinin en mükemmeli
                                ÇlÇtjı     payesini kazandırmıştır.
                                        r4
   1   2   3   4   5   6   7