Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER

                        » VE MESLEK  DEBGtSt


                 ...

                                I


                   Boğ:aziçiııden nefîs bir manzara
                      İ Ç İ N D E K İ L E R


  "•eni Bir Belediye Bankası mı ? Klakson Yasağı Celâl Uzel ödemiş - Birgi - Bozdag - Gö! Yolculuk İntibaları
         Hulki Alisbah Belediyelerimizin Sorularına cük Seyahat intibaları    Gazanfer Sön
   eni Köy Kanunu Tasarısının Cevaplar Muzaffer Akalın           İstanbul Sergisi Hikmet T ö - '
   alî Hükümleri Üzerinde Bir                 Turhan Dağlıoğlu            ker
   nceleme  î. Hakkı t'Jlkmen Şehir ve Kasabalarımızda Ter­        Belediye Gelirleri Haklannd
   eyahat Büro ve Acenteleri mik Elektrik Tesisleri Şehircilik Meselelerine Bir Ba Danıştay Kararlan M. Akalı
        Selâhatin Çoruh      Tahsin Armay kış     Cevat T. Erbel Ajan Olayları

         SAYI               T Ü R K                  YIL
                  BELEDİYECİLİK         DERNEĞİ           7
   1   2   3   4   5   6