Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

I
                 Sermayesi     : 300.000. T . L .
                 İdare Merkezi  : Ankara
                           Kavaklıdere  özdemir  cad. No: 120
                 Telgraf      : Usu
                 Telefon      : 23509
              Ilbank    Su  Tesisleri    Limitet    Ortaklığı
                                  1 — Köy, kasaba ve şehir içme sula­
                               rında ucuzluk, sağlamlık, çabukluk  temin
                               eden Betonarme  santrifoje boru imali ile
                               teslimi, tesisin taahhüdü.

                                     Hidro  elektrik ve içme su pro­
                               jeleri ile her türlü sulama ve kanalizasyon
                               proje ve tesisleri.

                                     Beton  borularla  yapılan  içme
                               su tesisleri.
                           •.ft
                               Ankara Vilftyetlne 100 mm. Hk 100.000 metre
                               Antalya      450      7.000
                               Karacasu      100      6.000
                               Kırıkkale     250      14.500
                               Kilis       450      16.000
                               Niğde       150      5.000
                                         100      4.000
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11