Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

S
                                                     I

         E                                           I

         R
             B A N K A S I
                         Kapital: 200.000.000.-  T.L.             I
               1 — BANKA tŞLEMLERl:

                  Mevduat:  Her türlü TİCARİ  ve TASARRUF    mevduatmı   eni
            müsait şartlarla kabul eder.
                  Kredi: Müşterilerine  uygun şartlarla TİCARÎ  KREDİLER    sağ-|
            1ar. TEMİNAT  MEKTUPLARI    verir.                    J
                  Sigorta: Gerek  özel İdare ve Belediyelere, gerek özel ve tüzel,
            kişiler ve ticarî cirmalar namma en müsait ve emin şartlarla SİGORTAİ
            İŞLERİNE   delâlet eder.                           ||

              2 —HARİTA     PLAN   V E ETÜDLER:                   ||
                 Köy,  kasaba ve şehirlerin imarı iqin gereken HARİTA,  PLAN ^
            PROJELERİ   ve bunlara ait IffiŞİF ve ETÜDLERİ  yapar  ve yaptırır.  İ

              8 — TEStS   V E  YAPI  İŞLERİ:                    İ
                 Bankanın  kurucu  ortakları olan Özel İdareler, Belediyeler  v e |
            koy idarelerinin SU  V E ELEKTRİK    TESİSLERİNİ   VE  HER  TÜRLÜ  I
            yapılarını yapar, yaptırır ve kontrol eder.                  *
              4 ^  MAKİN A   V E  AUSTLER    TElVUNt:
                  KıUTicu ortak idarelere yurt  içinde ve dışında MAKÎNA   VEİ
            ALETLER   sağlar. Bunlarm  MUAYENEI^RINI yapar. MONTAJLARINI Ç
            kontrol eder,                                  ^
   1   2   3   4   5   6   7   8