Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

1

                  AYLİK   İLİM V E M E S L E K DERGİSİ


                             t 1 .


                       istanbul Soi-jpsinin Umumi görünü*.ü

                          İ Ç İ N D E K İ L E R .
         Belediye Kararlarında Ciddiyet             Köy Seçimleri
                  Hniki  ALtSBAH                     Muzaffer AKALİN
         Belediye Seçimleri                   İngilterede Bazı Su Tesisleri
                 Muzaffer  AKALIN                       Namik SI LAY
         Belediyelerimizin Teknik Eleman İh­          Belediyelerin Muhasebe Sistemleri
         tiyacı                                     Fasıl İLGEN
                  Muhidditı KULİN            Yollar ve Caddeler
         Turizm Teknik Öğretimi                            K. R. ÖZGEY
                 Salahncidhı ÇORUH            Belediyelerin Surulanna Cevap
         İstanbul Sergisi                    Amerika Seyahati
                  Hikmet  TÜRKEP            Ayın Olayla 1-1
         r   S A Y I   : "1           T Ü R K                    Y I L :
   1   2   3   4   5   6