Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

r

               FAİZ                V.   4                     İl

              1200     AOfT
                  Teselli
             İkramiyeleri
             Dağıtılacaktır


          TÜRKİYE   EMLÂK   KREDİ  BANKASI


              S E L Ü L O Z    S A N A Y İ İ    M Ü E S S E S E S İ
          Sermayesi    20.000.000 Tl.       Telgraf : Selüloz — İzmit
          Merkezi     îzmit
          Tesis tarihi  1936            Telefon : İzmit — 1113 - 1114
          Ticaret sicilli No. 2295 .
        Kâğıtlar:     Her nevi yazı ve tabı kâğıtları, sargılık, keselik kâğıtlar.
        Kartonlar:    Beyaz  mukav\'a, gri, kromo ve tripleks kartonlar.
        Diğer imalât:  Her nevi biletler, kese kâğıtları, kâğıt masuralar, mektupluk
                 zarflar, bloknot, okul defteri, kaoKn mUıaniki  hamur,  odun,
                 saman ve  paçavra  selülozları, mayi klor, hidroldont asit, kireç
                 kaymağı,  sutkostik.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10