Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

i


              I
                          0
                                   İlbank    Su   Tesisleri

                                   Limited      Ortaklığı                                    Sermayesi:  Tl. 300.000.—
                                       Sicil No. 2142

                                     İdare Merkezi:  Ankara
                                 Şehrinizi alâkadar  edebilecek her tür­
                                lü hidroelektrik tesisleri ile kanalizasyon
                    •4           ve her nevi isale işleriniz için emrinize
                                amadedir.

                                     Telgraf : îlsu — Ankara
                                       Telefon : 22357
        2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9