Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

S
                                                         S


                   AYLIK  tLÎM  V E  MESLEK   DERGİSİ

          »T


                                                        "1
                                            -T»


                                                         m


                                                     ül'Hl^, If


                 Liverpool Belediyesinin işçiler için yaptırdığı modem apartman bloTclarmdan hiri
             Bu sayıda:
                    Prof. Süheyp Derbil, Hulki Alisbah, Prof. Hasan Refik Ertuğ, Muzaffer Akalm,
                               ve
                            Köklü
                         Salih
                  Sami Alaçam, hakkmda geniş A. E . Toksoyun çeşitli yazılarım okuyacak ve İngiltere
  i     SA  47   :      BELEDİYECİLİK           DERNEĞİ           Y I L :
                  Belediyeciliği
                                 tafsilât
                                     bulacaksınız.
                              T Ü R K
           Yİ
                                                      5
   1   2   3   4   5   6