Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Yukarki Resim, İsviçre'de çı­
      kan (Illustre) Dergisinden alın­
      mıştır.       Bu  vazıda İstanbul'da Sırt

      Hamallığının bu elîm şeklinden
      bahsedilmektedir!..


                      m

                           SIRT ve SEMERLİ  HAMALLIK


                       1936 yılında. Belediyeler Dergisinin Şubat sayısında

                     çıkan bu resmi gösteren acı bir yazımız üzerine:
                       İçişleri Bakanlığı, 4/4/1936 tarihli bir tamimle Sırt

                     ve Semerli Hamailini yasak etmişti!...

                       Yukarda  İsviçreli gazetecinin teshit ettiği gibi sırt
                     hamallığı İstanbul'da aldı yürüdü!... Neden acaba?!...
                                                945
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11