Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

.....

        Stadyom


         Değil,


        Spor    ve


      Oyun Yerleri


                                          af* »
         Lâzım                                  {Bu resim, Belediyeler Dergisi­
                                  nin 31 inci sayısında 1938 de
                                  çıkmıştır. Ayni fikri tekrar ya­
                                  yınlıyoruz. — Y. Mimar M. Ce­
                                  mil Topçuhaşınm  yazısı.)

              Milletlerarası bir teamüle göre. en az (40.000) nüfuslu şehir­
           lerde Stadyom yapılması faydalı olabilirse de bundan az nüfuslu şe­
           hirlerde (Horoz döğüştürecek yere değil), gençlerin yetişmesi için:

                  SPOR  ve OYUN  YERLERİ  YAPMAK


            daha faydalı olacağına şüphe yoktur. Gerçi, bunlar Stadyom inşaatı
            kadar pahalı değilseler de bunlardan faydalanacak gençlerin sıhhat­
            lerinden kazançları büyük olacaktır.                   BİR STADYOM   İNŞA  PARASİYLE,

            Bir şehrin her mahallesinde birer SPOR ve OYUN YERİ. YÜZME
            HAVUZU  yapılabilir!... Bu yerlerde: giyinecek, soyunacak, yıkana­
            cak yerler de yapılabilir!...            ÇOCUKLARIMIZI   SOKAKTA   OYNAMAKTAN    KURTARMAK
             MİLYONLARCA    LİRAMIZI  LÜZUMSUZ   STADYOMLARA
                     AKITMAMAK    İSTİYORSAK.            ileri memleketlerde yapılanları öğrenelim, ve EVVELÂ, SPOR ve

                     OYUN  YERLERİ  YAPALIM!..


                                                 943
   1   2   3   4   5   6   7   8   9