Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Cumartesi


                     8  Mayıs   1948  —  Ankara            Türk     Belediyecilik        Büyük     Kongresi


          Dernek    Yönetim   Kurulu    raporları   ve  seçiminden    sonra

                    şunları   konuşmak     istiyoruz:

           1 —   Şehirlerin      Sağlık    ve   İmar    İşleri,


          2 —   Ucuzluk      Sağlama      İşleri,


           3 —   Ucuz    Evler.


          4 —    Hangi     Devlet     Vergileri      Belediyelere

               aittir ?..

                    Bunlardan      başka;

               Neler     konuşmak        istiyorsunuz        ?!..         Kararlaştırılacak     konular   hakkında    Belediyelerin    verecekleri
         raporların,  en  geç  Mart  1948  sonuna   kadar  Derneğimize    gelmiş

                          olması  lâzımdır.

         Önce,  Anketimize  acele cevap  veriniz.


         Kongreye,    gerek Belediyeler  adına, ve gerek  ş a h s a n iştirak edeceklerin

         isimleri (15 Mart] a kadar bildirilmelidir.


         Kongre  beş gün sürecek  ve müteaddit konferans ve tetkik gezileri yapılacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8