Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Cumartesi


                     8  Mayıs   1948  —  Ankara            Türk    Belediyecilik        Büyük      Kongresi


          Dernek   Yönetim    Kurulu   raporları   ve  seçiminden    sonra

                    şunları   konuşmak     istiyoruz;

          1 —   Şehirlerin      Sağlık    ve   İmar    İşleri,


          2 —   Ucuzluk      Sağlama      İşleri,


          3 —   Ucuz    Evler.


          4 —   Hangi     Devlet     Vergileri      Belediyelere

              aittir?..
                   Bunlardan      başka;


              Neler     konuşmak        istiyorsunuz        ?!..         Kararlaştıiilacok    konulûr   hakkııtda   Belediyelerin    verecekleri
         raporların,  en geç  Mart  1948   sonuna  kadar  Derneğimize    gelmiş

                         olması   lâzımdır.

         Once,  Anketimize  acele cevap  veriniz.


         K o n g r e y e , gerek Belediyeler adına, ve gerek ş a h s a n iştirak edeceklerin
         isimleri (15 Mart) a kadar bildirilmelidir.


         Kongre  be$ gün sürecek ve müteaddit konferans  ve tetkik gezileri yapılacaktır.


         918
   1   2   3   4   5   6   7   8