Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y.l: 4                                Ocak  1948—No.  28

              •
        Sahibi :          İ L L E R              Neşriyat Müdürü
                                            ve
      lürk Belediyecilik                           Baş yazarı :

           i               ve             ALAETTÎN   CEMİL
                                         TOPCUBAŞI
     Ankara : Yenirjehir
     İsmet Paşa caddesi 38  BELEDİYELER                Yıllık abonesi : 900 K.
       Tel. : 23850                          Yabancı memleketler :
      Telgraf : Urban                            1500 K.
                      D E R G İ S İ


    H a y a t t a  e n  h a k i k î  m ü r ş i t  i l i m d i r     fC. A TAT UR K
       İmar      İşlerimizin         Başı      Boştur!..


       ŞEHIRLERIMIZIN,   KASABALARıMı-

     ZıN, KÖYLERIMIZIN  IMAR ISLERI E S A S L ı
                              ASıRLARDANBERI   HARAP  KALMıŞ,
     BIR  PROGRAMA,   BIR PRENSIBE,  BIR
                            ŞEHIR, KASABA,  V E KÖYLERIMIZI IMAR
     M E R K E Z E BAĞLANMAMıŞ, G E L I Ş I GÜ-
                            IÇIN BU  IŞLERI DÜŞÜNECEK,  V E TAT­
     ZEL YÜRÜMEKTEDIR.
                            BIK E D E C E K BIR T E Ş E K K Ü L E IHTIYA-
                            CIMIZ VARDıR!..       IMAR IŞLERIMIZIN HARITA  V E PLÂN
     GIBI BAZı T E K N I K T A R A F L A R ı BAYıN-
     DIRLIK BAKANLıĞıNA   BAĞLı, V E BAZı
     FINANS  HIZMETLERI  I L L E R BANKASı-

     NıN IMKÂNıNA   KALMıŞTıR.  EN  ILERI     BU  T E Ş E K K Ü L , B A Y ı N D ı R L ı K BA-
     M E M L E K E T L E R D E : (IMAR V E ŞEHIRCI­ KANLıĞıNDA, V E Y A IÇIŞLERI BAKAN­
     LIK B A K A N L ı K L A R ı ) , (UMUM MÜDÜR­ LıĞıNDA EN AZ BIR MÜSTEŞARLıK HA­
     L Ü K L E R I ) KURULDUĞU BIR DEVIRDE   LINDE  K ı S A BIR ZAMANDA KURULMA-
     YAŞıYORUZ!..                 LıDıR.                              BOŞ  G E Ç E C E K GÜNLERIMIZ K A L ­
                            MAMıŞTıR!!,.


                  BELEDİYELER,  SİZ NE DERSİNİZ?!.
   1   2   3   4   5   6   7