Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

11
                                                  9
                          V                       No. 4 28


      ELEDİ                      Y E L E R

                                        derg^î        s^ı

             "Yurdumuzu,  Dünyanın  en Mamur  ve en Medeni Memleketleri
             Seviyesine Çıkaracağız!"         Atatürk - 29-10-1933                        D e r g i m i z , İlim ve M e s l e k D e r g i s i d i r .
        İÇİNDEKİLER
                           P O L İ T İ K A İLE   U Ğ R A Ş M A Z !
                          Bir Şehrin en Güzel Binası: Belediye Binası olmalıdır.
                 Sayfa


     İmar İşlerimizin başıboştur 917
     8 Mayıs Kongremiz    918
                                          Er yani Hükümet
                                            konağı
     Ucuz Ev Kanunu     91ü
                           İT
     Üyelerimizin Avrupa Seyaliat
      Raporları
        Onat ve Alsaç   92U
                                  w   Tî
     Bir Kitap Haklcında
        Müheccel Argun   928
     İngiltere'de mesken inşaatı 93ü

     Düzce Belediye Başkanı İn­
      giltere'ye gidiyor,  930

     Amerika'da Ucuz Evler ta­
      sarısı         931
     Amerika'da; Yeşil Belde 934

     Belediye Haberleri: Urla -
      Ergani - Trabzon   93()


                                             Ergoni Belediye
                                               Binası.                             TÜRK  BELEDİYECİLİK  DERNEĞİ
                     A N K A R A : T. 23850            . Fiatı: 75 krş.
                     Yenişehir, îsmetpaşa caddesi: 38      Abonesi: 900 «
                     îlesap No: 3031. İller Bankası       yabancı: 1500 »
   1   2   3   4   5   6