Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

â          ireüe

         Çalışıyoruz:                       i:      » t -
                                  m      . r.
           (Türk Belediyecilik Derneği)nin  ve

       (İller ve Belediyeler Dergisi)nin Bürosu :
       işaretle gösterilen yerde küçücük  bir o-
       dadır. Burayı  da Ankara  Belediyesi eski

       Başkanı Merhum  Nevzat Tandoğan  vermiş-^-f
       tir. Derneğimiz ilk gündcnberi C. I. P. İl
                          I
       Binasında misafirdir.                                 •fi-.
         Büromuz,  yeni yıldan itiharen, Aiîkara
       Yenişehir, İsmetpaşa caddesi. No. 38 nakledil­
       miştir.
                1>»


                                            TBI


                  *1               1                                                      871
   1   2   3   4   5   6   7   8   9