Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Genel         Kongremiz
            8  Mayıs   1948   Cnmartesî     günü    Toplanacaktır              2 Nisan 1947 tarihli tamimimiz ile Genel Kongremizde konuşulacak
            konular hakmda  Belediyelerimizin ve üyelerimizin fikirlerini soruyoruz:
                                                  1
                                               m
                                                   •»i                                     Derneğimizin küçük  odası

                        m

                                    Bize göre:


                                1 — Şehirlerimizin (SAĞLIK ve TEMİZLİK
                                   ve İMAR)  işlerini,
                  I M »            2 — LARÎNI)  vc (UCUZLUK   SAĞLAMA)
                                                  DURUM-
                                           (EKONOMİK
                                   Şehirlerimizin
                                  işlerini konuşalım mı?!...
                   I I                  CEVAP  BEKLİYORUZ.                             Helanda Şehirler Birliği
                             bu büyük binada çalışıyor!.
       870
   1   2   3   4   5   6   7   8