Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl: 3
                                            Aralık  1947—No.  22-27

                             L L E R
          Sahibi :                                 Neşriyat Müdürü
                                                   ve
        Türk Belediyecilik                               Baş yazarı :
          Derneği                 ve              ALAETTİN    CEMİL

        Ankara : Yenişehir                              TOPCUBAŞI
       İsmet Paşa caddesi 38    BELEDİYELER                  Yıllık abonesi : 600 K .
          Tel. : 7850
                                              Yabancı memleketler :
        Telgraf : Urban
                           D E R G İ S İ                1200 K .


      H a y a t t a    e n  h a k i k î   m ü r ş i t   i l i m d i r .
                                                  ATATÜRK


         Atatürk        ne     Diyor!..           (Yurdumuzu         dünyanın

         en   mamur      ve en     medenî
          Memleketleri        seviyesine

                 çıkaracağız)

                             29-10-1933        Bunu     nasıl    yapacağız        ?!.       önce,   kendi    memleketimizi      bileceğiz,
           sonra,   mamur     ve  medeni    memleketlerde      neler

                     olduğunu     öğreneceğiz     !..
                             o  o  o

               Bütün Belediyelerimizin (Meslekî ve İlmî) bir (Teknik Birliği) olan
            Derneğimizin  çıkardığı bu Dergi, hem Belediyelerarası, hem Milletler­
            arası Belediye işlerinden haber veren yegâne Dergidir.
               Başka memleketlerde  yüzlerce  çıkan Belediyecilik ve Şehircilik
            Dergilerine karşı bir tek Dergimizin yaşaması Belediyelerimizin kendi
            işidir.
              Belediyelerimizi, MESLEKÎ  ve İLMÎ  sahada birleşmeğe, ve bu sa­
            hada ihtiyaç ve düşüncelerini SERBEST söylemeğe davet ediyoruz; çıkma­
            dığımız aylar için özür dileyoruz!...

      Atatürk'ün yukarki baş resmi Heykeltraş Kenan Yontnç tarafından yapılan heykele aittir.


                                                     869
   1   2   3   4   5   6   7