Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Isveç'de kooperatif evleri hayat seviyesinin yükselmesinde büyük rol oynamıştır. Mem­
     leketin en büyük inşaatcisi H. S- B. kooperatif şirketinden başka hususi limselerin apart­
     man  inşaatım finanse esmek üzere teşekkül etmiş bir çok şirketler vardır. Bu şirketler,
     inşa kıymetinin "„ JO verirler, geri kalanı bankalar, sigorta şirketleri, mütaahhitler ve­
     rir!.. Ekseriya, bu " „ W nun bir kısmı da hükümet veya şehir inşaatına verilen ipotek
     karşılığı tahsisat ile tedarik olunur...
     164
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12