Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLL                           V
                              •                                             dergi        s^ı
                           MEZBAHALAR:   GELİR KAYNAĞI  DEĞİLDİRLER!...
      İ Ç İ N D E K İ L E R          HALKIN SAĞLIK  VE SELAMETİ KURUMLARIDIRLAR!...

                  Sayfa
                        AŞAĞIDA:  ÇEKOSLOVAKYA'DA    BRÜNN  ŞEHRİNDE  'BİR SINAİ
     İstanbul Valisinin demeci 159
                              MEZBAHADA  ET KONSERVE  MASALARI.
     Mezbahalar gelir kaynağı
      olamaz!. (Alâeddin Cemil) 160

     Dergimiz Milletlerarası Bir­
      liğine üye oluyor . . . . 161

     İsveç'de kooperatif evleri 164
      Belediye ucuz ev kanunu
      tasarısı         165

     Lülve Şehri nerede ?                          I       I
       (Hikmet Tongur) . . . . 166
      Şehir Halk demektir . . . 169

      Plymouth Şehri yapılıyor . 170                             r-7
      Şehirlerde yeçil sahalar
       (Sadri Aran)      174
      Belediye Hukuku (Mukbil
       Özyörük)         1^87
      Dergimiz, İstanbul Ameri­
       kan Bürosuna teşekkür
       ediyc          lb9
                                   ÇÖPLERİN, HALK  SOKAĞA   ÇIKMAZDAN
      İngilizc  Fransızca fihrist 190
                                   ÖNCE  TOPLANMASI.  DÜNYA  ŞEHİRCİLİK
                                   VE  BELEDİYECİLİK   ESASLARINDANDIR.
                                     BUNUN  AKSİNE MAZERET  OLMAZ!...


                       A N K A R A :
       TÜRK  BELEDİYECİLİK                                 Fiat>: 35 k ş .
                       1. Gazi Mustafa Kemal Caddesi           Abone : 400 »
           DERNEĞİ
                       Hesap No. 3031. İller Bankası          Vabancı : 600 »
   1   2   3   4   5   6