Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER                    V E

 B E L E D İ Y E L E R


                                       d e r g i s i                           DUMANSIZ    BACALAR!..

                    ŞEHİR İÇİ VE CİVARINDA YAPİLACAK FABRİKALARIN BACA­
    İ Ç İ N D E K İ L E R      LARI DUMANSIZ OLMADIKÇA AÇTIRMAYALIM!.. BU FABRİKA
                       WELWYN  BAHÇELİ EVLERİNDEKİ BİR DUMANSIZ
              Sayfa              BACA MODELİDİR
   İzmir Belediyesinin çalış­
    maları        191
   Sanayi müesseseleri ka­
    nunlarımız      192
       ( Alâettin Cemil )
   Et n ^ ı l ucuzlayabilir? . . 193
           ( A . C.)
   Belediye terbiyesi . . . . 194
     ( Safaettin Karanakçı )
   Birleşik Amerikada Belediye 197
        (Naci Kiciman)

   Amerika'da kanalizasyon . 200
   Bir Amerikan pazar yeri . 202  İNGİLTERE'DE STAFFORDSHİRE'DE  BU ESKİ SİSTEM
   Belediı/elerin hususi mal­         FABRİKALAR ARTIK KALMAMİŞTİR!..
    ları         203
      ( Tacettin Özgüder )

   Urbanizm ve Belediyeleri­
    miz          205
          ( Şapolyo )

   İngiliz şehirciliğ-i  207
   Çukurova'da tarihi tetkikler 210
         ( Naci Kum )
   Belediyelere lüzumlu bir
    dergi : Arkitekt . . . . 221


                   A N K A R A :                  Fiatı : 35 kş.
     TÜRK  BELEDİYECİLİK
                   1. Gazi Mustafa Kemal Caddesi        Abone : 400 »
        DERNEĞİ
                   Hesap No. 3031. İller Bankası       Yabancı : 600 »

                                                    i
   1   2   3   4   5   6