Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

i' . • "                Belediyelerin     d i k k a t i n e :


          Bu sayımı.-'.d-.^.n itibaren D;rgimizde (Belediye Hukuku) bahsi aeıhnıştır.
      C'.:- : Beledivelerimizin Belediye Kanunları ve Hukuku hakkında so-acaklanna  hu sü-
      , : , lunlanm'zd::, Ankara Hukuk Fakültesi Asistanlarından Bav Mxikbil Özı/örük ccvajj
        verecektir.
   1   2   3   4   5   6   7