TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

İMAR CEZASI HESAPLAMA

Belediyenin Adı:
Tespit Tarihi :
Düzenleyenin
Adı Soyadı :
Birim :
Ünvanı :
YAPININ KONUMU
İl:
İlçe:
Mah. Mevki:
Pafta:
Ada :
Parsel:
Adres:
HAKKINDA PARA CEZASI UYGULANANIN
Adı Soyadı:
TC. Kimlik No:
Sıfatı:
YAPININ
İmara Aykırılık Nedenleri:
Sınıfı ve Grubu:
Niteliği:
İmara Aykırı Toplam İnşaat Alanı:
CEZA ARTIŞ NEDENLERİ
Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan mı yapılmış
Kamuya veya Birbaşkasına ait parselde mi yapılmış
Uygulama imar planında veya parselasyon planında ‘‘ Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı’’ olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın
Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor mu
Uygulama imar planı bulunan bir alanda mı yapılmış
Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış
Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda mı yapılmış
Ruhsatsız olarak mı yapılmış
Ruhsatı Hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor mu
Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor mu
İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor mu
İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor mu
Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor mu
Encümen Kararı
Rapor Göster
2020 ve sonrası hesaplama için tıklayınız.

Bu belge bilgilendirme amaçlıdır, resmi evrak niteliği taşımaz.
© Copyright 2014 Türkiye Belediyeler Birliği